İş Geliştirme

İş Geliştirme (İG), başka bir yaygın ifade ile Business Development, bir firmanın müşterilerinden, hizmet verdiği piyasalardan, çalışanlarından ve ilişkilerinden uzun vadeli katma değer yaratılmasıdır. İG, ana hatlarıyla, potansiyel iş fırsatlarının değerlendirilebilmesi için analitik hazırlıkların yapılması, işlemlerin sırasıyla belirlenmesi, uygulanması, desteklenmesi ve takip edilmesini içerir. Başka bir ifadeyle İG, hali hazırda devam etmekte olan bir işi, daha üst büyüme seviyelerine ve sürekli olabilecek bir biçimde taşımayı amaçlayan, işletmenin ve iş yapış biçimlerinin belirli bir analiz safhasından sonra, yeni iş fırsatları geliştirme ve sonrasında bu yeni iş fırsatlarını sahada uygulama bölümlerinden oluşur.

 

İş Geliştirme aslında girişimcilik, stratejik yönetim, satış yönetimi, pazarlama yönetimi ve stratejik ortaklıklar yaklaşımlarını şemsiyesi altına alır. Hedefleri arasında firma gelirlerini sürekli biçimde arttırma, mevcut ürünleri geliştirme, piyasalara uygun yeni ürünler sürme, yeni pazarlar bulma ve penetrasyon, mevcut pazarlarda yeni kullanıcılara ulaşma, dikey ve yatay entegrasyonlar ile karlılık maksimizasyonu vardır. Ayrıca Kuter’in İG uzmanları, gerek iş geliştirme safhasında gerekse de uygulama safhasında, AR-GE, üretim, insan kaynakları, satış, ihracat, pazarlama ve planlama gibi organizasyonun kritik departmanlarıyla sürekli bilgi alışverişinde bulunur ve bu departmanların kabiliyet ve geri bildirimleri doğrultusunda ilerlerler.

 

KUTER, yukarıda anılan hedeflere ulaşmak maksadıyla firmalara işe başlama, büyüme ve stratejik konumlandırma konularında son derece tecrübeli takımlarıyla destek vermektedir. Ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, pazarlama stratejilerin oluşturulması ve uygulanması, fiyatlama, müzakere yönetimi ve anlaşmaların sonlandırılması gibi kritik faaliyetlerde Kuter takımları har safhada müşteri firma ile sürekli işin içinde ve sahada yer alırlar. Kuter takımları, önceki profesyonel yaşantılarında, sahada yönetici olarak çalışmış ve stratejik yönetim anlayışına sahip tecrübeli kişilerden oluşmaktadırlar.

 

Kuter’in birçok önemli uluslararası kuruluşla işbirliği yapması ve kuvvetli ilişkilerinin olması sebebiyle, Kuter sanayinin “en iyi uygulamaları”na vakıftır. Bu modern ve dünya çapındaki uygulamaların, çok kısa sürede ve adapte edilerek, Kuter tarafından, pragmatik bir yaklaşımla, işbirliği yapılan firmalara aktarılması mümkün olmaktadır.

 

Kuter, müşterileri tarafından kabul görmüş önerilerini uygulama ve değişimleri yönetme konusunda uzmandır. Kısacası, Kuter, salt öneri raporları hazırlamamakta, bu raporlarında önerdiği değişim hususlarını da kendisi birebir uygulayan bir firmadır. Bu da en önemli ayırt edici özelliği konumumdadır.

 

Kuter, her bir firmanın diğerlerinden farklı olduğunu ve farklı yaklaşımlara ihtiyaç duyduğunu kabul eder. Bunun için İG faaliyetlerine, ilk iş olarak, daima firmanın çok derinlemesine bir analizi ile başlar. Elbette, özellikle geliştirilmesi istenen bir iş yönü varsa, Kuter takımları bu noktalara odaklanırlar ve taze üçüncü gözler olarak çözümler sunarlar.

 

HİZMETLERİMİZ

 

o   Stratejik Yönetim

 

o   Rakip-Sektör Analizi ve Konumlandırma

 

o   Talimat ve Prosedürlerin Oluşturulması

 

o   Ürün Geliştirme

 

o   Maliyet Kontrolü

 

o   Pazarlama Yönetimi

 

o   Fiyatlama Stratejileri ve Taktikleri

 

o   Sözleşme Pazarlıkları ve Yönetimi

 

o   Bütçelendirme ve Bütçe Yönetimi

 

o   Raporlama