hakkımızda

 

Kuter, çok özet bir anlatımla, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, yoğun rekabet ve zor piyasa şartlarında, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve ticaret alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm hizmetleri sunan bir firmadır. Kuter’in ayırt edici en önemli özelliği, Kuter ekiplerinin, müşteri şirketin yönetim anlayışı doğrultusunda, müşterinin organizasyonunun içine “gömülü” olarak ve müşteri şirketin bünyesinde çalışmalarını gerçekleştirmeleridir. Başka bir ifadeyle, Kuter sadece müşterilerine izlenmesi gereken strateji, planları ve iş değerlendirme raporları sunmamakta, bunun ötesine geçerek bu strateji ve planlarının sahada uygulanmasında ve sonuçların elde edilmesinde baş rolü almaktadır.

 

Kuter, genel olarak hizmet verdiği şirketlere, yeni iş kurulumu veya proje başlangıcından önce, yatırım hedeflerine tamamen uygun olarak  açık stratejiler ve taktikler oluşturulması ve planlamaların ve pazar araştırmalarının yapılması  konularında öncülük eder. Sonrasında ise Kuter, hazırlanan bu strateji, taktik ve planları iş proseslerinin tamamında ve topyekün tüm departmanlar ile beraber sistematik bir biçimde uygulamaya koyar. Kuter, sanayi şirketlerini, bazı modern yönetim sistemlerinin kullanımıyla daha önceden tanımlanmış şirket ve yatırım hedeflerine ulaşmak için biraraya gelmiş satınalma, AR-GE, üretim, planlama, bakım, kalite güvence ve kalite kontrol, pazarlama, marka iletişim, muhasebe, iç satış ve ihracat gibi iş ünitelerinin ve fonksiyonlarının bir kombinasyonu olarak tanımlar. Dolayısıyla Kuter,  ancak bir işletmedeki her bir iş ünitesinin verimli çalışması ile şirketin başarılı ve rekabetçi olabileceği felsefesini benimser.

 

Kuter, her yeni projede müşteri şirketle işbirliğini , o şirketin kendine özgü stratejik ve taktiksel amaçları ışığında şekillendirir. Kuter takımları, bir şirketin attığı her adımda sadece ve kesinlikle verim ve üretkenlik üzerine odaklanırlar. Genel olarak, Kuter, şirketlere problem çözücü, işlemleri kolaylaştırıcı ve daha da önemlisi, her yeni projeyi gönülden sahiplenen ve sahada büyük bir bağlılıkla çalışan gerçek bir uygulamacı profesyoneller ordusu olarak hizmet verir. Kuter takımları, yaptıkları işi keyifle yapan ve üstlendikleri her projeye her daim içlerinde taşıdıkları samimi coşkuyu taşıyan uzmanlardan oluşur.